มรส. เร่งจัดบรมขับเครื่องอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่ชั้นนำ

ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดอบรม Young Webmaster Camp 2ให้กับนักศึกษา เพื่อนขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ได้จัดอบรม Young Webmaster Camp 2 ให้แก่นักศึกษา  ในทุกวันพุธที่ 7,14,21,28  กุมภาพันธ์  2561  ตั้งแต่เวลา  13:00 – 16:00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 ห้องบานบุรี

โดยฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดอบรมให้กับตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา เพื่อนำไปพัฒนาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  ให้ข่าวสารเป็นปัจจุบัน มีความสนใจและดึงดูดผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์สาขา